Owoce i mleko w szkole


Programy „owoce i warzywa w szkole” oraz „mleko w szkole” skierowane są do uczniów szkół podstawowych. Codzienna dostawa świeżych owoców i warzyw dla dzieci ma na celu promowanie większego spożycia tej grupy produktów wśród najmłodszych. Ważne jest, aby w wieku rozwojowym dostarczać niezbędnym witamin i minerałów, zwartych w świeżych, nieprzetworzonych darach natury. Równie ważne jest codzienne spożywanie mleka w wieku rozwojowym dzieci, m.in. ze względu na pokrycie zapotrzebowania na wapń. Pierwiastek ten jest niezbędny do budowania kości, a jego głównym źródłem są produkty mleczne.
Dzięki powyższym programom, dzieci rozpoczynając edukację w szkole podstawowej, uczą się zdrowych nawyków żywieniowych poprzez spożywanie codziennej dawki świeżych owoców, warzyw oraz produktów mlecznych.

Od 2009 roku jako jedyna firma z Krakowa jesteśmy dostawcą owoców i warzyw do szkół podstawowych w ramach programu „Owoce w szkole”.